FEEDBACK ĐIỀU TRỊ – BẠN HẠNH NGUYÊN

Khoen vừa nhận một ca điều trị bump đến từ một bạn nữ xỏ khuyên ở nơi khác. Bạn đến điều trị bên khoen ở vị trí Helix. Tình trạng lỗ xỏ của bạn không quá nghiêm trọng, xuất hiện hạt bump ở cả vị trí trước và sau lổ xỏ.
Read More

|HỎI XOÁY ĐÁP XOAY CÙNG KHOENSTORE – BẠN HỎI, KHOEN TRẢ LỜI|

|HỎI XOÁY ĐÁP XOAY CÙNG KHOENSTORE - BẠN HỎI, KHOEN TRẢ LỜI|
Read More

FORWARD HELIX – XỎ SỤN VÀNH TAI TRƯỚC

FORWARD HELIX - XỎ SỤN VÀNH TAI TRƯỚC
Read More