--- CẤP CƠ BẢN ---

Cấp độ BASIC: dành cho các bạn trả lần đầu xỏ khuyên với các lỗ xỏ ở vị trí Basic Lobe – Lower Lobe – Lobe 1, 2 & Helix

--- CẤP CHUYÊN NGHIỆP ---

Cấp độ EXPERT (CHUYÊN NGHIỆP): Dành cho các bạn đã quen với xỏ khuyên và thích khám phá các vị trí xỏ khó hơn cá tính hơn

--- CÁC VỊ TRÍ XỎ KHUYÊN CƠ BẢN ---

--- CÁC VỊ TRÍ XỎ KHUYÊN CHUYÊN NGHIỆP ---