FEEDBACK ĐIỀU TRỊ TẠI KHOEN – BẠN ĐỨC

Khoen vừa có một ca điều trị, bạn khách đã bấm tai ở tiệm vàng ( 2 lỗ vị trí thịt và 2 lỗ vị trí sụn). Trong 1 tháng sau khi xỏ thì các lỗ xỏ của bạn Đức có hiện tượng sưng, đau nhức, chảy dịch vàng và xuất hiện hạt Bump. Đức đã thay khuyên thành sợi chỉ nhưng không cải thiện, bạn vẫn cảm thấy đau nhức và chảy dịch vàng. Nguyên nhân là khi bấm tại tiệm vàng, các khuyên được sử dụng thường mang chất liệu hợp kim và ôm sát lỗ xỏ.

Read more