TOP NHỮNG LÍ DO KHIẾN LỖ XỎ CỦA BẠN LÂU LÀNH

Khi còn bé, đa số các bạn nữ sẽ sở hữu cho mình lỗ xỏ cơ bản. Nhưng trong quá trình xỏ/bấm, vì lí do không được chấm điểm chuẩn trước khi thực hiện nên có thể lỗ xỏ sẽ bị lệch hoặc 2 bên không cân đối. Sau khi lớn, các bạn sẽ thường cảm thấy lỗ xỏ không được thẩm mỹ và không phù hợp với gương mặt của mình.

Read more

CÓ NÊN COVER LẠI LỖ XỎ CƠ BẢN KHÔNG ?

Khi còn bé, đa số các bạn nữ sẽ sở hữu cho mình lỗ xỏ cơ bản. Nhưng trong quá trình xỏ/bấm, vì lí do không được chấm điểm chuẩn trước khi thực hiện nên có thể lỗ xỏ sẽ bị lệch hoặc 2 bên không cân đối. Sau khi lớn, các bạn sẽ thường cảm thấy lỗ xỏ không được thẩm mỹ và không phù hợp với gương mặt của mình.

Read more